vrijwilligers

Fort bij Spijkerboor steunt voor de dagelijkse gang van zaken op de enthousiaste inzet van vrijwilligers.
Dat zijn er zo’n 25. Die zetten zich in voor uiteenlopende klussen in en om het fort, maar vooral om het fort steeds vaker voor het publiek open te doen zijn.

Daarom zijn we voortdurendop zoek naar mensen uit de regio (liefst minder dan 25 km reisafstand) die gids willen worden en/of klussen willen uitvoeren.

Wat we bieden is vrije toegang tot een geweldig monument, in een prachtige omgeving en een gezellige sfeer. Het is leerzaam, je doet leuke contacten op en je kunt je talenten ontplooien. Denk je dat je geen talenten hebt, dan helpen we je die te ontdekken. Natuurmonumenten zorgt voor een vrijwilligersovereenkomst, waarin een risicodekking en een onkostenregeling is opgenomen. Eén keer per jaar gaan we met elkaar “uit” naar een ander fort of monument.

Aanmelding of informatie, bel de fortbeheerder, 075-6413691 of e-mail naar info@fortspijkerboor.nl.

Voor vrijwilligers van het fort: gidsenpagina (inloggen)

homepage:
Homepage