Gidsen pagina

Handboek Gidsen Fort bij Spijkerboor (Word document)

Declaratieformulier in Excel. Gaat per kwartaal.
Max. 25 km / enkele reis. Indienen uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van het betreffende
kwartaal.

Vrijwilligersovereenkomst
Gedragscode vrijwilligers
Verslag afsluitvergadering 20 dec. 2014 in Word.
De excursielijst wordt alléén per mail verstuurd. Verzoek om plaatsing hier: admin@fortspijkerboor.nl

Homepage:
Homepage